ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

  • อัพเดทวันที่ 16 พ.ค. 62
  • อ่าน 62
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email