ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

  • อัพเดทวันที่ 10 ก.ย. 62
  • อ่าน 122
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email