ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) ในการประชุมครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

  • อัพเดทวันที่ 30 มิ.ย. 63
  • อ่าน 109
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email