ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) ในการประชุมครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

  • อัพเดทวันที่ 30 ก.ค. 63
  • อ่าน 49
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email