ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ในการประชุมครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

  • อัพเดทวันที่ 10 ส.ค. 63
  • อ่าน 37
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email