ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตรัง) ในการประชุม ครั้งที่ 39/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

  • อัพเดทวันที่ 4 ม.ค. 64
  • อ่าน 86
  • เผยแพร่โดย สุภาวี อัปมรกัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง
Email