ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมคม 2565

  • อัพเดทวันที่ 10 พ.ค. 65
  • อ่าน 27
  • เผยแพร่โดย สุภาวดี ยินมะเริง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา
Email
อัลบั้มภาพ 1 ภาพ