ค้นหา

คำค้นหา “น้ำบาดาล” จำนวนทั้งหมด 2,028 รายการ

  • ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

  • รมว.ทส. ส่งมอบสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน จ.พัทลุง

  • “น้ำบาดาล” หนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” เปิด 171 จุดจ่ายน้ำบาดาล ร่วมแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้

  • ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

  • ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการ (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)) ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564

  • ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตรัง) ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

  • ทราบหรือไม่ว่า...ปริมาณน้ำบนโลก จะมีน้ำทะเลหรือน้ำเค็มอยู่มากถึง ร้อยละ 97 ที่เหลือเป็นน้ำจืดเพียงร้อยละ 3 !!

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการประชุมสัมมนา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 มุ่งพัฒนาองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

  • ดร.วีรชัย ม.เกษตร ยกนิ้วการันตี คุณภาพน้ำแร่บ่อน้ำพุโซดาห้วยกระเจา

  • จุดจ่ายน้ำบริการประชาชน ฟรี!!

จำนวนทั้งหมด 2028 รายการ