แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อรายงานสรุปสถานการณ์ประจำวัน

  • อัพเดทวันที่ 29 มิ.ย. 63
Email

ความพึงพอใจต่อรายงานสรุปสถานการณ์ประจำวัน

ก่อนโหวตกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณ์ของผลโหวต