ข่าวสารนํ้าบาดาล

“รองอธิบดี ยงยุทธ” ร่วมประชุมบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

  • อัพเดทวันที่ 24 พ.ย. 66
  • อ่าน 183
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 4 ภาพ

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำตาล มอบหมายให้ นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมประชุมบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู และบึงกาฬ เพื่อนำเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัด ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2566