ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง Chief Information Officer (CIO)

นายกุศล โชติรัตน์

นายกุศล โชติรัตน์

Mr.Kuson Chotirat

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Deputy Director General

ข้อมูลซีไอโอ

นายกุศล โชติรัตน์

Mr.Kuson Chotirat

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

.

0 2666 7222

kuson.c@dgr.mail.go.th

13 ธ.ค. 2561

ที่ 885/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลด

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ 885/2561

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb
ดาวน์โหลด : 149 ครั้ง อ่าน : 188 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 1 รายการ