ข่าวสารนํ้าบาดาล

แผนภูมิแสดงขั้นตอน การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (สำหรับนอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล)

  • อัพเดทวันที่ 25 พ.ค. 61
  • อ่าน 1,666
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email

.