ข่าวสารนํ้าบาดาล

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  • อัพเดทวันที่ 15 ก.ย. 63
  • อ่าน 678
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

ใบอนุญาตใกล้ถึงกำหนดสิ้นอายุ ผู้รับใบอนุญาตฯ สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะ!!!
ไปเตรียมเอกสารพร้อมกับมิสเตอร์บาดาลเลยครับ