ข่าวสารนํ้าบาดาล

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ทำอย่างไร?

  • อัพเดทวันที่ 22 ก.ค. 65
  • อ่าน 533
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
หลายคนเข้าใจว่าใบอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ขอครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพ ไม่ใช่นะคะ !!! การออกใบอนุญาตมีการกำหนดช่วงเวลาไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามการใช้น้ำบาดาลและผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่ 
 
💁 ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 1 ปี
 
💁 ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
 
(1) ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 
(กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) 
กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 3 ปี
 
(2) นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (พื้นที่อื่น 70 จังหวัด) กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 5 ปี
 
ทั้งนี้ เมื่อใบอนุญาตใกล้ถึงกำหนดสิ้นอายุ !!! ผู้รับใบอนุญาตฯ สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ …แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะ!!!  ไปเตรียมเอกสารพร้อมกับมิสเตอร์บาดาลเลย
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
โทรศัพท์ 0-2666-7324