ข่าวสารนํ้าบาดาล

โอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ทำอย่างไร

  • อัพเดทวันที่ 1 ส.ค. 65
  • อ่าน 605
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
🤔 ขายที่ดินด่วน!!! แต่มีบ่อน้ำบาดาลแถมไปด้วย
เมื่อต้องการส่งต่อ…บ่อน้ำบาดาลบนที่ดินให้ผู้อื่น ต้องดำเนินการอย่างไร???
ผู้รับใบอนุญาตที่มีความประสงค์ขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอโอนใบอนุญาต ตามแบบ นบ./15 ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น 
💁🏻‍♂️ ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาตจะต้องไม่มีหนี้ค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลค้างชำระนะครับ