ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมฯน้ำบาดาล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคู่ขนานกับ ม.จุฬาฯ จัดการประชุม THA 2019

  • อัพเดทวันที่ 28 ม.ค. 62
  • อ่าน 136
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคู่ขนานกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ "Ground Water Management In The Context of Sustainable Development Goals" พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ำ สู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (THA Asia's Water -​ Energy -​ Food Nexus and SDGs )​   โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -​25 มกราคม 2562    ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร

     ทั้งนี้ การประชุม THA 2019 จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การศึกษาวิจัยด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อน้ำบาดาล อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โดยการผนึกกำลังทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภาคราชการและเอกชน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ

     ในการนี้ ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมเปิดการประชุมพร้อมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ