ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมฯน้ำบาดาล จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเติมน้ำใต้ดิน หวังให้หน่วยงานท้องถิ่นนำกลับไปต่อยอดพัฒนาพื้นที่ตนเอง

  • อัพเดทวันที่ 25 ก.ย. 62
  • อ่าน 289
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 13 ภาพ

     วันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล   จัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน (ครั้งที่ 5)​ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล โดยเฉพาะการเติมน้ำใต้ดิน ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้สามารถนำกลับไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ของตนเอง โดยมีนายบรรจง พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

แท็กที่เกี่ยวข้อง