ข่าวสารนํ้าบาดาล

อธิบดีน้ำบาดาล นำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ติดตามการศึกษารูปแบบจัดการน้ำบาดาลในชุมชนเมืองและชุมชนเกษตรกรรม จ.เชียงใหม่

  • อัพเดทวันที่ 23 ก.ย. 66
  • อ่าน 160
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 11 ภาพ
     วันที่ 21 กันยายน 2566 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล (ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) นำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ โครงการศึกษารูปแบบการจัดการน้ำบาดาลในบริบทของชุมชนเมือง และชุมชนเกษตรกรรม พื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเชียงใหม่ - ลำพูน (ระยะติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
     ปัจจุบันโครงการดังกล่าว เป็น 1 ในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องจากพระราชดำริ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้พัฒนาและส่งน้ำจากระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ไปยังระบบประปาหมู่บ้านให้กับประชาชนในตำบลบ้านกลาง ตำบลมะขามหลวง และตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตองรวมถึงประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการแก้ไขปัญหาจากการขาดแคลนน้ำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน