ข่าวสารนํ้าบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล”

  • อัพเดทวันที่ 25 เม.ย. 62
  • อ่าน 1,565
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

     กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ให้มีทักษะในการเขียนโครงการ และสามารถนำความรู้ ไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
     วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานการฝึกอบรมดังกล่าวพร้อมร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การเขียนโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล” ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 (ห้องที่1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล