ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมคณะทำงานดำเนินการตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2560

  • อัพเดทวันที่ 1 มี.ค. 60
  • อ่าน 681
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email
อัลบั้มภาพ 8 ภาพ

    วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งมีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ คือ ร่างเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีบัญชี 2560 และแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2560 – 2562 นอกจากนี้มีการพิจารณาแผนปรับปรุงการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ที่มาและภาพข่าวโดย : สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
 ***หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โทรศัพท์ : 0 2666 7329