ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ไปสู่การปฎิบัติ

  • อัพเดทวันที่ 3 มี.ค. 60
  • อ่าน 860
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email
อัลบั้มภาพ 25 ภาพ

     วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี โดยมี นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามา การ์เด้นส์   ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานาคร

     ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี ไปสู่การปฎิบัติมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล โดยรับฟังความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี ให้มีความเหมาะสมครบถ้วน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสามารถแปลงไปสู่การปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการทรัพยากร น้ำบาดาลได้อย่างสอดคล้อง สมดุลและไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อความสุขของประชาชน โดยมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวน 80 ท่าน

 

ที่มาและภาพข่าวโดย : กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม
 ***หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ : 0 2666 7008