ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”

  • อัพเดทวันที่ 18 ต.ค. 64
  • อ่าน 298
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 23 ภาพ

     วันนี้ (18 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยมีคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมฯ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ บริเวณสวนโดยรอบอาคาร ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (บางเขน) กรุงเทพฯ

     สำหรับกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เกิดขึ้นจากแรงปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี