ข่าวสารนํ้าบาดาล

อบรมถ่ายทอดความรู้เทคนิคการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ versionใหม่

  • อัพเดทวันที่ 4 ส.ค. 65
  • อ่าน 142
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 20 ภาพ

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคนิคการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ versionใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) เป็นประธานเปิดงาน มีนางสาววัชราพร เสียงสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม และวิทยากรให้ความรู้จากบริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด นายวรคุณ วิจิตรกุลสวัสดิ์  ตำแหน่ง Maintenance and Services

     การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย Web Conference Cisco Webex มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1- 12 เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 191 คน