ข่าวสารนํ้าบาดาล

"กองแผนงาน" จัดประชุมทบทวนการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • อัพเดทวันที่ 14 ธ.ค. 65
  • อ่าน 404
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 22 ภาพ

     วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในการประชุมรับมอบนโยบายและทบทวนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จเพื่อจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมดังนี้

     1. การพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     2. ทบทวนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณเป้าหมายการให้บริการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference