บริการประชาชน

แผนที่ปริมาณศักยภาพ
น้ำบาดาล

จังหวัดกระบี่

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 15.46 Mb ดาวน์โหลด : 706 ครั้ง อ่าน : 400 ครั้ง

จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 23.62 Mb ดาวน์โหลด : 287 ครั้ง อ่าน : 131 ครั้ง

จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 24.75 Mb ดาวน์โหลด : 289 ครั้ง อ่าน : 129 ครั้ง

จังหวัดขอนแก่น

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 24.71 Mb ดาวน์โหลด : 452 ครั้ง อ่าน : 257 ครั้ง

จังหวัดชัยภูมิ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 26.48 Mb ดาวน์โหลด : 283 ครั้ง อ่าน : 128 ครั้ง

จังหวัดชุมพร

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 20.81 Mb ดาวน์โหลด : 244 ครั้ง อ่าน : 88 ครั้ง

จังหวัดตรัง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 19.12 Mb ดาวน์โหลด : 192 ครั้ง อ่าน : 72 ครั้ง

จังหวัดตาก

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 17.22 Mb ดาวน์โหลด : 208 ครั้ง อ่าน : 82 ครั้ง

จังหวัดนครพนม

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 19.90 Mb ดาวน์โหลด : 264 ครั้ง อ่าน : 89 ครั้ง

จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 26.47 Mb ดาวน์โหลด : 473 ครั้ง อ่าน : 206 ครั้ง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 20.15 Mb ดาวน์โหลด : 257 ครั้ง อ่าน : 118 ครั้ง

จังหวัดนราธิวาส

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 19.73 Mb ดาวน์โหลด : 197 ครั้ง อ่าน : 76 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 77 รายการ