บริการประชาชน

แผนที่ปริมาณศักยภาพ
น้ำบาดาล

จังหวัดกระบี่

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 15.46 Mb ดาวน์โหลด : 51 ครั้ง อ่าน : 28 ครั้ง

จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 23.62 Mb ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง อ่าน : 19 ครั้ง

จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 24.75 Mb ดาวน์โหลด : 38 ครั้ง อ่าน : 19 ครั้ง

จังหวัดขอนแก่น

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 24.71 Mb ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง อ่าน : 17 ครั้ง

จังหวัดชัยภูมิ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 26.48 Mb ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง อ่าน : 17 ครั้ง

จังหวัดชุมพร

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 20.81 Mb ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง อ่าน : 15 ครั้ง

จังหวัดตรัง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 19.12 Mb ดาวน์โหลด : 29 ครั้ง อ่าน : 13 ครั้ง

จังหวัดตาก

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 17.22 Mb ดาวน์โหลด : 31 ครั้ง อ่าน : 14 ครั้ง

จังหวัดนครพนม

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 19.90 Mb ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง อ่าน : 12 ครั้ง

จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 26.47 Mb ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง อ่าน : 20 ครั้ง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 20.15 Mb ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง อ่าน : 15 ครั้ง

จังหวัดนราธิวาส

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 19.73 Mb ดาวน์โหลด : 27 ครั้ง อ่าน : 11 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 77 รายการ