บริการประชาชน

แผนที่ปริมาณศักยภาพ
น้ำบาดาล

จังหวัดกระบี่

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 15.46 Mb ดาวน์โหลด : 874 ครั้ง อ่าน : 504 ครั้ง

จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 23.62 Mb ดาวน์โหลด : 438 ครั้ง อ่าน : 198 ครั้ง

จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 24.75 Mb ดาวน์โหลด : 396 ครั้ง อ่าน : 168 ครั้ง

จังหวัดขอนแก่น

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 24.71 Mb ดาวน์โหลด : 748 ครั้ง อ่าน : 488 ครั้ง

จังหวัดชัยภูมิ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 26.48 Mb ดาวน์โหลด : 377 ครั้ง อ่าน : 171 ครั้ง

จังหวัดชุมพร

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 20.81 Mb ดาวน์โหลด : 335 ครั้ง อ่าน : 122 ครั้ง

จังหวัดตรัง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 19.12 Mb ดาวน์โหลด : 284 ครั้ง อ่าน : 111 ครั้ง

จังหวัดตาก

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 17.22 Mb ดาวน์โหลด : 292 ครั้ง อ่าน : 112 ครั้ง

จังหวัดนครพนม

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 19.90 Mb ดาวน์โหลด : 391 ครั้ง อ่าน : 138 ครั้ง

จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 26.47 Mb ดาวน์โหลด : 717 ครั้ง อ่าน : 351 ครั้ง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 20.15 Mb ดาวน์โหลด : 356 ครั้ง อ่าน : 168 ครั้ง

จังหวัดนราธิวาส

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 19.73 Mb ดาวน์โหลด : 278 ครั้ง อ่าน : 103 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 77 รายการ