บริการประชาชน

แผนที่ปริมาณศักยภาพ
น้ำบาดาล

จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 25.63 Mb ดาวน์โหลด : 219 ครั้ง อ่าน : 102 ครั้ง

จังหวัดระนอง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 14.89 Mb ดาวน์โหลด : 92 ครั้ง อ่าน : 39 ครั้ง

จังหวัดราชบุรี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 26.36 Mb ดาวน์โหลด : 147 ครั้ง อ่าน : 77 ครั้ง

จังหวัดเลย

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 23.48 Mb ดาวน์โหลด : 114 ครั้ง อ่าน : 51 ครั้ง

จังหวัดศรีสะเกษ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 25.30 Mb ดาวน์โหลด : 138 ครั้ง อ่าน : 78 ครั้ง

จังหวัดสกลนคร

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 25.80 Mb ดาวน์โหลด : 280 ครั้ง อ่าน : 78 ครั้ง

จังหวัดสงขลา

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 16.41 Mb ดาวน์โหลด : 113 ครั้ง อ่าน : 53 ครั้ง

จังหวัดสตูล

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 14.65 Mb ดาวน์โหลด : 85 ครั้ง อ่าน : 36 ครั้ง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 23.15 Mb ดาวน์โหลด : 116 ครั้ง อ่าน : 51 ครั้ง

จังหวัดสุรินทร์

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 21.95 Mb ดาวน์โหลด : 241 ครั้ง อ่าน : 126 ครั้ง

จังหวัดหนองคาย

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 13.49 Mb ดาวน์โหลด : 90 ครั้ง อ่าน : 44 ครั้ง

จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 22.18 Mb ดาวน์โหลด : 110 ครั้ง อ่าน : 48 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 77 รายการ