วีดิทัศน์

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการน้ำบาดาลนานาชาติ พร้อมสัมภาษณ์พิเศษ ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 20 ก.ย. 65
  • 21 อ่าน
Email

ขอเชิญรับชมรายการเพื่อประชาชน
เก็บตกภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการน้ำบาดาลนานาชาติ
พร้อมสัมภาษณ์พิเศษ ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
น้ำบาดาลเพื่อประชาชน