ข่าวสารนํ้าบาดาล

สพบ. จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562

  • อัพเดทวันที่ 23 เม.ย. 62
  • อ่าน 244
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 13 ภาพ

     วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. สำนักพัฒนาน้ำบาดาล จัดประชุม โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 5 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีหัวข้อดังนี้

     1. ผลการดำเนินงานโครงการฯ / ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

     2. ผลการรายงานพสุธารา

     3. ผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล

     4. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     5. แบบฟอร์ม นพก. / การส่งมอบครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างโครงการฯ