ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับ AIT จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Inception Workshop) ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ “Assessment of Groundwater Sustainability in the Special Economic Zone of Thailand for Operational Groundwater Management”

  • อัพเดทวันที่ 2 ธ.ค. 64
  • อ่าน 370
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 18 ภาพ

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Inception Workshop) ในรูปแบบออนไลน์  ภายใต้โครงการ “Assessment of Groundwater Sustainability in the Special Economic Zone of Thailand for Operational Groundwater Management” ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก Stockholm Environment Institute โดยมีนายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขต วิธีการดำเนินโครงการฯ และปรับปรุงตัวชี้วัด Groundwater Sustainability Infrastructure Index (GSII) จากผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 ราย ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการใช้น้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในจังหวัดตาก ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการและพัฒนาตัวชี้วัด GSII เพื่อให้สามารถประเมินความยั่งยืนของน้ำบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ข้อมูล : กองแผนงาน

ภาพ : ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

แท็กที่เกี่ยวข้อง