วีดิทัศน์

น้ำบาดาล Story : เติมน้ำใต้ดิน เก็บวันนี้ เพื่อมีใช้วันหน้า

  • อัพเดทวันที่ 23 ส.ค. 66
  • 221 อ่าน
Email

เติมน้ำใต้ดิน เก็บวันนี้ เพื่อมีใช้วันหน้า
เติมน้ำใต้ดิน เก็บวันนี้ เพื่อมีใช้ในวันหน้า
ความร่วมมือของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับภารกิจการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต พื้นที่ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร