วีดิทัศน์

น้ำบาดาล Story : "น้ำบาดาล" น้ำดื่มน้ำใช้เพื่อประชาชน

  • อัพเดทวันที่ 17 ต.ค. 66
  • 116 อ่าน
Email

น้ำบาดาล Story : ติดตามการใช้งานจุดจ่ายน้ำบาดาล บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม หมู่ที่ 7 อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ