วีดิทัศน์

น้ำบาดาล Story : พลู-กระเจียวหวาน ได้น้ำบาดาล ไม่ง้อฝน

  • อัพเดทวันที่ 27 ต.ค. 66
  • 128 อ่าน
Email

กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลบ้านไร่เหนือพัฒนา หมู่ที่ 20 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ได้รับการสนับสนุนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำให้มีแหล่งน้ำบาดาลเสริมการเพาะปลูกได้ตลอดปี ไม่ต้องรอน้ำฝน ผลผลิตที่สร้างรายได้ คือ พลู ดอกกระเจียว และผักสวนครัว ด้วยการบริหารจัดการน้ำบาดาลที่ดี สามารถทำเกษตรหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี และมีรายได้ต่อเนื่อง