วีดิทัศน์

น้ำบาดาล Story : เติมน้ำใต้ดิน รักษาสมดุลน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 20 ก.ย. 66
  • 202 อ่าน
Email

“การเติมน้ำใต้ดิน” เป็นวิธีการนำน้ำฝน น้ำท่วมหลาก หรือน้ำผิวดิน เติมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน เพื่อช่วยธรรมชาติในการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินได้เร็วขึ้น และรักษาสมดุลของน้ำบาดาลให้เกิดความยั่งยืน