วีดิทัศน์

น้ำบาดาล Story : "น้ำบาดาล" หัวใจของเกษตรกรบ้านแสนสุข

  • อัพเดทวันที่ 10 พ.ย. 66
  • 151 อ่าน
Email

“น้ำบาดาล” คือหัวใจ คือชีวิตของกลุ่มเกษตรกรบ้านแสนสุข หมู่ที่ 18 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอ วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพราะเมื่อมีแหล่งน้ำ ทำให้สามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้ตลอดปี มีผลผลิตและรายได้ รายวัน ด้วยการสนับสนุนโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ช่วยต่อยอดการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในชุมชน เป็นมากกว่าพื้นที่ต้นแบบคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนทำเกษตร