วีดิทัศน์

นายช่างมาแชร์

การตรวจซ่อมแมกเนติกคอนแทคเตอร์ ในตู้ควบคุมเครื่องสูบบ่อน้ำบาดาล

การตรวจซ่อมแมกเนติกคอนแทคเตอร์ ในตู้ควบคุมเครื่องสูบบ่อน้ำบาดาล

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ คือ อุปกรณ์สวิตช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิด-ปิดหน้าสัมผัส ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้า เช่น เปิด-ปิด การทำงานของวงจรควบคุมมอเตอร์ วงจรของระบบแอร์ และเครื่องจักรต่างๆ รวมถึงตู้ควบคุมเครื่องสูบบ่อน้ำบาดาล ซึ่งหลายครั้งที่ผู้ดูแลระบบประปาบาดาลอาจพบปัญหาการใช้งาน การแก้ไขแบบง่ายๆและประหยัดเงินจะมีวิธีการซ่อมแซมอย่างไร นายช่างขอมาแชร์ครับ !!!

16 พ.ค. 67
จำนวนทั้งหมด 4 รายการ