ข่าวสารนํ้าบาดาล

กฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

  • อัพเดทวันที่ 21 ต.ค. 62
  • อ่าน 870
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี พ.ศ. 2560      ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาเจริญรอยตามพระราชศรัทธา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารกฐิน และจตุปัจจัย โดยพร้อมเพรียงกัน

 

     เมื่อพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามายังสุวรรณภูมิและประดิษฐานอยู่บนผืนแผ่นดินนี้อย่างสถิตย์สถาพร การทอดกฐินก็ได้กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา พระเจ้าแผ่นดินผู้ครองแผ่นดินได้ทรงรับเรื่องกฐินนี้ขึ้นเป็นพระราชพิธีสำคัญ และเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาเจริญรอยตามพระราชศรัทธาของพระเจ้าแผ่นดินได้รับพระมหากรุณาให้ถวายผ้าพระกฐินได้ตามสมควร โดยได้มอบหมายให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควรสามารถขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายผ้าพระกฐินยังพระอารามหลวงต่างๆ ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งขอรับพระราชผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ทั้งนี้มี  ดร.อรัญญา  เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล   เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการถวายผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารกฐิน และจตุปัจจัย จำนวนทั้งสิ้น 1,792,910 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยมีพระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีถวายผ้าพระกฐินดังกล่าว