ค้นหา

คำค้นหา “น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” จำนวนทั้งหมด 51 รายการ

  • การสนับสนุนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

  • หลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล???

  • “วราวุธ” โชว์ความสำเร็จน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรที่อำนาจเจริญ หลังช่วยชาวบ้านหนองเม๊ก พ้นภัยแล้งซ้ำซากปลูกผักอินทรีย์สร้างรายได้ 8 แสนบาท ต่อเดือน

  • คำขอรับความอนุเคราะห์โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

  • “รมว.ทส.” ส่งมอบน้ำบาดาล เกษตรแปลงใหญ่ จ.ยโสธร เกษตรกรยิ้มลั่นทุ่ง ต่อยอดสร้างเงินจากแตงโมอินทรีย์รูปหัวใจ

  • “วราวุธ” ส่งมอบน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ 500 ไร่ ที่บ้านคลองแก จังหวัดสระแก้ว

  • อธิบดี “น้ำบาดาล” ชิม “น้ำพุโซดา” โชว์สื่อ พร้อมแจกจ่ายให้ทดลองดื่ม เร่งเจาะอีก 3 บ่อ ทำโครงการช่วยประชาชนแก้ภัยแล้ง

  • อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ศรีสะเกษ-สุรินทร์ เร่งแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตร

  • “วราวุธ” สนองนโยบายสู้ภัยแล้งของรัฐบาล ช่วยเกษตรกร กาฬสินธุ์ มีน้ำบาดาลขนาดใหญ่ใช้ทันแล้ง

  • การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

จำนวนทั้งหมด 51 รายการ