ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมน้ำบาดาล ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2566

  • อัพเดทวันที่ 21 ก.ค. 66
  • อ่าน 325
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 17 ภาพ

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4) ให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด โดยมีนายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 8 ห้อง 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และถ่ายทอดสัญญาณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)