คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สรุปตัวชี้วัดปี 53

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 199 ครั้ง อ่าน : 237 ครั้ง

รายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดปี 2553

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.27 Mb ดาวน์โหลด : 452 ครั้ง อ่าน : 244 ครั้ง

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 53 (ทริส)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.34 Mb ดาวน์โหลด : 205 ครั้ง อ่าน : 190 ครั้ง

มิติที่ 2 ด้าน คุณภาพการให้บริการ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.31 Mb ดาวน์โหลด : 202 ครั้ง อ่าน : 206 ครั้ง

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.48 Mb ดาวน์โหลด : 190 ครั้ง อ่าน : 206 ครั้ง

KPI Template 1.1.2 ระดับกระทรวง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 187 ครั้ง อ่าน : 209 ครั้ง

KPI Template 1.2.1 ระดับกระทรวง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 182 ครั้ง อ่าน : 208 ครั้ง

KPI Template 1.2.2 ระดับกระทรวง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 199 ครั้ง อ่าน : 187 ครั้ง

KPI Template 2.1 ระดับกลุ่มภารกิจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 192 ครั้ง อ่าน : 193 ครั้ง

KPI Template 2.2 ระดับกลุ่มภารกิจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 199 ครั้ง อ่าน : 198 ครั้ง

KPI Template 2.3 ระดับกลุ่มภารกิจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 189 ครั้ง อ่าน : 219 ครั้ง

KPI Template 3.1.1 ระดับกรม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 176 ครั้ง อ่าน : 181 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 202 รายการ