ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (นบ./๓)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 1,457 ครั้ง อ่าน : 977 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (นบ./๔)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 1,560 ครั้ง อ่าน : 922 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (นบ./๕)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 1,413 ครั้ง อ่าน : 852 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานการใช้น้ำบาดาล (นบ./๑๑)

update 20/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.49 Mb ดาวน์โหลด : 1,390 ครั้ง อ่าน : 1,268 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (นบ.๑๒)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 723 ครั้ง อ่าน : 478 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

หนังสือแจ้งการยกเลิกกิจการ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 202 ครั้ง อ่าน : 217 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

หนังสือยินยอม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 2,501 ครั้ง อ่าน : 1,601 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

หนังสือรับรองสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 783 ครั้ง อ่าน : 648 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

ใบนำส่งรายงานการเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 708 ครั้ง อ่าน : 637 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

หนังสือมอบอำนาจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.70 Mb ดาวน์โหลด : 3,505 ครั้ง อ่าน : 1,948 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ จ......

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 627 ครั้ง อ่าน : 587 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ ช........

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 554 ครั้ง อ่าน : 479 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ