ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (นบ./๓)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 2,332 ครั้ง อ่าน : 1,638 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (นบ./๔)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 2,069 ครั้ง อ่าน : 1,487 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (นบ./๕)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 1,886 ครั้ง อ่าน : 1,379 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานการใช้น้ำบาดาล (นบ./๑๑)

update 20/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.49 Mb ดาวน์โหลด : 1,936 ครั้ง อ่าน : 1,882 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (นบ.๑๒)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 1,129 ครั้ง อ่าน : 895 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

หนังสือแจ้งการยกเลิกกิจการ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 548 ครั้ง อ่าน : 635 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

หนังสือยินยอม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 3,576 ครั้ง อ่าน : 2,576 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

หนังสือรับรองสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 1,155 ครั้ง อ่าน : 1,026 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

ใบนำส่งรายงานการเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 1,092 ครั้ง อ่าน : 1,062 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

หนังสือมอบอำนาจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.70 Mb ดาวน์โหลด : 5,273 ครั้ง อ่าน : 3,226 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ จ......

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 927 ครั้ง อ่าน : 955 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ ช........

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 803 ครั้ง อ่าน : 793 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ