ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2566 (Annual Report 2023)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.42 Mb ดาวน์โหลด : 83 ครั้ง อ่าน : 158 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานประจำปี 2565 (Annual Report 2022)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 134.41 Mb ดาวน์โหลด : 1,189 ครั้ง อ่าน : 899 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 24.28 Mb ดาวน์โหลด : 804 ครั้ง อ่าน : 1,105 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 63.24 Mb ดาวน์โหลด : 1,311 ครั้ง อ่าน : 1,825 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานประจำปี 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 12.82 Mb ดาวน์โหลด : 1,466 ครั้ง อ่าน : 1,612 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายงานประจำปี 2561

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาลเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำ
และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ภายในปี 2580

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 31.23 Mb ดาวน์โหลด : 1,274 ครั้ง อ่าน : 1,251 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ