ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่ กนก.

รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฤหมายการจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย คำแปลของกฎหมายและเผยแพร่กฎหมายและหลักเกณฑ์ พ.ศ.2563

เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิติการ รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฤหมายการจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย คำแปลของกฎหมายและเผยแพร่กฎหมายและหลักเกณฑ์ พ.ศ.2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.10 Mb ดาวน์โหลด : 368 ครั้ง อ่าน : 434 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 1 รายการ