ดาวน์โหลด

แบบคำขอ

แบบ ตน.02 บันทึกข้อตกลง การยินยอมและอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ในการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 904 ครั้ง อ่าน : 409 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คำขอรับความอนุเคราะห์โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.88 Mb ดาวน์โหลด : 353 ครั้ง อ่าน : 456 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบคำขอรับความอนุเคราะห์ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.43 Mb ดาวน์โหลด : 12,780 ครั้ง อ่าน : 8,277 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบคำขอรับบริการข้อมูลแผนที่น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.24 Mb ดาวน์โหลด : 5,842 ครั้ง อ่าน : 5,731 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบฟอร์มการขอยืมแฟ้มประวัติบ่อ แผนที่ และขอข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 607 ครั้ง อ่าน : 907 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 728 ครั้ง อ่าน : 806 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ