ดาวน์โหลด

ปี 2566

ธันวาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.83 Mb ดาวน์โหลด : 182 ครั้ง อ่าน : 106 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

พฤศจิกายน 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.53 Mb ดาวน์โหลด : 213 ครั้ง อ่าน : 125 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 14.63 Mb ดาวน์โหลด : 214 ครั้ง อ่าน : 332 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ตุลาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.09 Mb ดาวน์โหลด : 159 ครั้ง อ่าน : 81 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กันยายน 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 1.88 Mb ดาวน์โหลด : 133 ครั้ง อ่าน : 76 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

สิงหาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.65 Mb ดาวน์โหลด : 140 ครั้ง อ่าน : 71 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กรกฎาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.97 Mb ดาวน์โหลด : 268 ครั้ง อ่าน : 140 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มิถุนายน 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.62 Mb ดาวน์โหลด : 199 ครั้ง อ่าน : 113 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

พฤษภาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.81 Mb ดาวน์โหลด : 182 ครั้ง อ่าน : 101 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

เมษายน 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.02 Mb ดาวน์โหลด : 251 ครั้ง อ่าน : 111 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มีนาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.75 Mb ดาวน์โหลด : 220 ครั้ง อ่าน : 114 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.30 Mb ดาวน์โหลด : 237 ครั้ง อ่าน : 130 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ