ดาวน์โหลด

ประจำปี พ.ศ. 2562

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 5.52 Mb ดาวน์โหลด : 493 ครั้ง อ่าน : 656 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 1 รายการ