ดาวน์โหลด

ประกาศ

รับสมัครสอบคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.35 Mb ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง อ่าน : 7 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการเงินกู้สามัญพิเศษ ปี 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด : 23 ครั้ง อ่าน : 60 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษระยะสั้นปี 2567 ระยะที่ 2

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.80 Mb ดาวน์โหลด : 28 ครั้ง อ่าน : 84 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 29 ครั้ง อ่าน : 44 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การจัดทำเสื้อโปโลสีเหลือง ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.29 Mb ดาวน์โหลด : 41 ครั้ง อ่าน : 110 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.72 Mb ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง อ่าน : 56 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ขอรับทุนเรือนหุ้นสะสมคืนจากสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 82 ครั้ง อ่าน : 169 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่องการจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุกรณีกู้เงินสามัญ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 65 ครั้ง อ่าน : 134 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.69 Mb ดาวน์โหลด : 120 ครั้ง อ่าน : 170 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง แก้ไขวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 101 ครั้ง อ่าน : 268 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง โครงการเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยเพื่อซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต พ.ศ. 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.82 Mb ดาวน์โหลด : 108 ครั้ง อ่าน : 222 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ย

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.02 Mb ดาวน์โหลด : 137 ครั้ง อ่าน : 332 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 80 รายการ