ดาวน์โหลด

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การจัดทำเสื้อโปโลสีเหลือง ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.29 Mb ดาวน์โหลด : 11 ครั้ง อ่าน : 27 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.72 Mb ดาวน์โหลด : 16 ครั้ง อ่าน : 15 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ขอรับทุนเรือนหุ้นสะสมคืนจากสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 58 ครั้ง อ่าน : 144 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่องการจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุกรณีกู้เงินสามัญ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 52 ครั้ง อ่าน : 105 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง สร้างกลุ่มไลน์เพื่อส่งเอกสารเงินกู้ของสมาชิก

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 120 ครั้ง อ่าน : 230 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.69 Mb ดาวน์โหลด : 104 ครั้ง อ่าน : 141 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง แก้ไขวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 88 ครั้ง อ่าน : 226 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง โครงการเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยเพื่อซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต พ.ศ. 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.82 Mb ดาวน์โหลด : 89 ครั้ง อ่าน : 182 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ย

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.02 Mb ดาวน์โหลด : 120 ครั้ง อ่าน : 285 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การรับฝากเงินของสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.70 Mb ดาวน์โหลด : 115 ครั้ง อ่าน : 174 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การรับฝากเงินของสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด : 103 ครั้ง อ่าน : 839 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ปรับเปลี่ยนเวลาการยื่นเอกสารคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน และคำขอกู้เงินที่ไม่เกินมูลค่าหุ้น

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 120 ครั้ง อ่าน : 204 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 78 รายการ