ดาวน์โหลด

คู่มือ

ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ e-Petition ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 131 ครั้ง อ่าน : 172 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คู่มือการบันทึกข้อมูลลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.10 Mb ดาวน์โหลด : 149 ครั้ง อ่าน : 158 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

การใช้งาน Application บนโทรศัพท์มือถือเพื่อหาพิกัดสำหรับใช้ในงานด้านน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 5.71 Mb ดาวน์โหลด : 170 ครั้ง อ่าน : 250 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คู่มือ อัปเดตเว็บไซต์ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน อัปเดตข้อมูลลงเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.58 Mb ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง อ่าน : 151 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล

คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.72 Mb ดาวน์โหลด : 232 ครั้ง อ่าน : 1,075 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คู่มือการใช้ระบบยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ e-Proposal

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.57 Mb ดาวน์โหลด : 880 ครั้ง อ่าน : 996 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ