ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

นางสาวภาวินี คงสอน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 310

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 1.67 Mb ดาวน์โหลด : 116 ครั้ง อ่าน : 75 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวพจมาน เชยเดช ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 10

1.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของคุณภาพน้าบาดาลในช่วงเวลาการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน
2.คุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.46 Mb ดาวน์โหลด : 1,593 ครั้ง อ่าน : 1,009 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวนวลปราง นวลอุไร ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 309

1.การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตร
2.ปริมาณแร่ธาตุในน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวดที่ผลิตจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 5.57 Mb ดาวน์โหลด : 2,252 ครั้ง อ่าน : 817 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ