ดาวน์โหลด

ปี 2566

ธันวาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.83 Mb ดาวน์โหลด : 200 ครั้ง อ่าน : 117 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

พฤศจิกายน 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.53 Mb ดาวน์โหลด : 221 ครั้ง อ่าน : 130 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 14.63 Mb ดาวน์โหลด : 221 ครั้ง อ่าน : 348 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ตุลาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.09 Mb ดาวน์โหลด : 168 ครั้ง อ่าน : 86 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กันยายน 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 1.88 Mb ดาวน์โหลด : 136 ครั้ง อ่าน : 77 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

สิงหาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.65 Mb ดาวน์โหลด : 143 ครั้ง อ่าน : 73 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กรกฎาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.97 Mb ดาวน์โหลด : 273 ครั้ง อ่าน : 142 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มิถุนายน 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.62 Mb ดาวน์โหลด : 206 ครั้ง อ่าน : 117 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

พฤษภาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.81 Mb ดาวน์โหลด : 193 ครั้ง อ่าน : 108 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

เมษายน 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.02 Mb ดาวน์โหลด : 254 ครั้ง อ่าน : 113 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มีนาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.75 Mb ดาวน์โหลด : 223 ครั้ง อ่าน : 115 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.30 Mb ดาวน์โหลด : 245 ครั้ง อ่าน : 133 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ