ดาวน์โหลด

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.82 Mb ดาวน์โหลด : 249 ครั้ง อ่าน : 255 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เปิดสั่งจองกระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น และแก้วมัคสแตนเลส Gold Class เก็บความร้อน/เย็น

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.84 Mb ดาวน์โหลด : 244 ครั้ง อ่าน : 252 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.86 Mb ดาวน์โหลด : 281 ครั้ง อ่าน : 324 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 24 พ.ค. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 218 ครั้ง อ่าน : 198 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้แก้สมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.32 Mb ดาวน์โหลด : 225 ครั้ง อ่าน : 232 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.99 Mb ดาวน์โหลด : 236 ครั้ง อ่าน : 254 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.38 Mb ดาวน์โหลด : 225 ครั้ง อ่าน : 261 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.53 Mb ดาวน์โหลด : 229 ครั้ง อ่าน : 232 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล เรื่อง ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องเนื้อผ้า

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.18 Mb ดาวน์โหลด : 231 ครั้ง อ่าน : 257 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.59 Mb ดาวน์โหลด : 224 ครั้ง อ่าน : 252 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เปิดให้สั่งจองหมวกกับร่ม ตราสัญลักษณ์ กรมทรัพยการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.83 Mb ดาวน์โหลด : 229 ครั้ง อ่าน : 234 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.48 Mb ดาวน์โหลด : 223 ครั้ง อ่าน : 237 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

จำนวนทั้งหมด 60 รายการ